รับฟังออนไลน์
   เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
   เป็นเพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมืองของสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

บรรยากาศงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 19.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

บรรยากาศมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561

 

ข่าวสมัครงาน