รับฟังออนไลน์

เชิญชวนผู้สนใจงานประดิษฐ์เย็บปัก ร่วมเรียนรู้ฝึกทำ DIY ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า และทำที่คั่นหนังสือปักลายอย่างง่าย ภายในงานปุณณกัณฑ์ปันสุข
ในวันศุกร์ ที่ 2 และเสาร์ ที่ 3 มีนาคม 2561 นี้
ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.30น.-20.00น.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ครั้งนี้เปลี่ยนสถานที่เรียน ไปที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. บริเวณลานศิลปกรรม
สอบถามและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 074 558775 ,074 558888,074 282282 ได้ในวันและเวลาราชการ ค่าสมัคร 50 บาท หรือมากกว่าเพื่อนำเงินสมทบในกิจกรรมปุณณกัณฑ์ปันสุข มอบให้กับโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

ร่วมเรียนรู้ฝึกทำ DIY ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า

 

ข่าวสมัครงาน