รับฟังออนไลน์

เคลียร์บ้าน = ทำบุญ
สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 MHz. ขอรับบริจาคสิ่งของมือสอง ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ยังใช้งานได้ดี เพื่อสมทบทุนนำเงินไปช่วยเหลือ โรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากล
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆผู้พิการทางสายตา โดยรับของบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

เคลียร์บ้าน = ทำบุญ

 

ข่าวสมัครงาน