รับฟังออนไลน์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดทำหนังสือชุด รัชกาลที่๙ กับชาวสงขลา
นำเสนอบันทึกเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสงขลา ตั้งแต่ พศ.๒๕๐๒
โดยรวบรวมเป็นหนังสือและสมุดภาพ ๑ ชุด จำนวน ๒ เล่ม
ราคาชุดละ ๕๙๙ บาท
ผู้ที่สนใจสามารถซื้อได้ที่สถานีวิทยุฯ ม.อ.หาดใหญ่

หนังสือชุด รัชกาลที่๙ กับชาวสงขลา

 

ข่าวสมัครงาน