รายการ PSU Talk to You สานสายใยจากใจประชาสัมพันธ์
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30 - 13.00
ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88 MHz
ประจำวันที่ 21/1/2561

ทำดีไม่ต้องอายใคร เพราะคนที่รู้สึกดีคนแรกคือเรา

มัณฑะเลย์ เมืองแห่งเจดีย์ทัวร์ไฟไหม้ของ อ.เต่า

รายการ PSU Talk to You สานสายใยจากใจประชาสัมพันธ์
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30 - 13.00
ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88 MHz
ประจำวันที่ 14/1/2561

ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำความสะอาดเครื่องสำอางจากน้ำมันเมล็ดยางพารา 

โดย รศ.ดร.ธนภร อำนวยกิจ , ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล Gold Prize

รายการ PSU Talk to You สานสายใยจากใจประชาสัมพันธ์
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 12.30 - 13.00
ทางสถานีวิทยุ ม.อ. FM88 MHz
ประจำวันที่ 7/1/2561

7 วันผ่านไป ปีใหม่สดใส ชื้นใจจัง