เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

กิจกรรมร้อยลูกปัดด้วย เข็ม-ด้าย (ปิโยเต้) เป็นเครื่องประดับ

ใช้วัสดุที่หาง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนพื้นฐานการทำเครื่องประดับจากลูกปัด ประดิษฐ์เป็นจี้ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มกลัดได้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

 

แสดงความคิดเห็น