เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

กิจกรรมมปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง
เรียนรู้รู้วิธีการวางแผนการปักผ้า รูปแบบการปักที่มีหลากหลายรูปแบบ ปักแบบปมจิ๋วหรือปมฝรั่งเศส ปักแบบก้านดอกไม้ ปักแบบห่วงโซ่ ปักแบบทึบเพื่อทำใบไม้ กลีบดอกไม้ ปักแบบเปียห่วงโซ่ หรือปักแบบวงล้อ

สอนโดย อ.นิ เจ้าเก่า

img6