กิจกรรมแลบ้านแลเมือง ตอน สลัดโรล ทำง่ายขายดี

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ สร้างรายได้เสริม โดยการสอนทำสลัดโรลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

วีดีโอขั้นตอนการทำสลัดโรล

 

ภาพบรรยากาศผู้เข้าอบรม