เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรม เปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา ตอนนี้ปิดรับบริจาคหนังสือแล้ว หากยังมีตกหล่นเล็กน้อยก็จะทยอยจัดสรรตามความเหมาะสม หนังสือที่รับมา ส่วนที่ชั่งกิโลขาย และที่หยอดลงกล่องบริจาค เราได้เงินมา 11,460 (ณ วันที่ 31 พ.ค. 59) จากเงินจำนวนนี้ 10,000 บาท จะเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาจากกลุ่มวิทยาลัยลานหอยเสียบ ศูนย์ข้อมูลชุมชน ซึ่งทางเราได้ขอความร่วมมือให้หาเด็กจำนวน 4 คนให้เพื่อมอบทุนการศึกษาคนละ 2,500 บาท ตอนนี้ทางวิทยาลัยลานหอยเสียบได้แจ้งรายชื่อนักเรียนที่จะได้รับทุนการศึกษาแล้ว ดังต่อไปนี้


1.ด.ญ.อรปรียา บุญพันธ์ นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา อาศัยอยู่กับยาย เพราะ พ่อกับแม่แยกทางกัน ยายมีอาชีพรับจ้างปลดปูและปลดสัตว์น้ำ -ขยะต่างๆที่ติดมากับอวน มีงานทำเฉพาะวันที่เรืออววนปูเข้าฝั่ง

2.ด.ญ.รมย์ชลี แซ่เติ๋น นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบ้านบ่อโชน ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา อาศัยอยู่กับยาย เพราะพ่อแม่แยกทางกัน ยายมีอาชีพรับจ้างตัดหัวหอม รับจ้างตัดอวนสำหรับชาวประมงที่ต้องการซ่อมอวนเก่าๆก่อนที่จะใส่เนื้ออวนใหม่

3.ด.ช.อาบีดิง เดอะ นักเรียนชั้นป.3 โรงเรียนบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา พ่อเสียชีวิตแล้ว แม่มีอาชีพรับจ้างปลดปูออกจากอวน ตัวเด็กเองก่อนมาโรงเรียนต้องช่วยปลดปูออกจากอวนก่อนทุกวัน

4.ด.ช.ศักดิ์ดา สุขคติ นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา อาศัยอยู่กับป้า เพราะพ่อแม่แยกทางกัน ป้ามีอาชีพรับจ้างปลดปูออกจากอวน ตัวเด็กเองก่อนมาโรงเรียนต้องช่วยปลดปูออกจากอวนก่อนทุกวัน

ซึ่งเด็กทั้ง 4 คน จะได้รับมอบเงินทุนการศึกษาในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 ที่หน้าเสาธงของแต่ละโรงเรียนในเวลา 08.00น.หรือเวลาใกล้เคียงกัน โดยมีผู้ปกครองของเด็ก ผู้ใหญ่บ้าน คุณครู เพื่อนนักเรียน และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยลานหอยเสียบ ศูนย์ข้อมูลชุมชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

** ส่วนเงินที่เหลือ 1,460 บาท จะเก็บไว้ในโครงการเปลี่ยนหนังสือเก่าเป็นทุนการศึกษา โครงการหน้าอีกคะ **