เมื่อวันที่ 18 กุมภาพัน 2560

กิจกรรมถักโครเชต์

หลักสูตรการถักโครเชต์มาประยุกต์ ดัดแปลงประกอบเป็นชิ้นงานที่สวยงาม เช่น โครเชต์ดอกไม้ 5 กลีบฟูๆ พร้อมเกสร นำไปตกแต่งชิ้นงานอื่นๆให้ดูน่ารัก

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพัน 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560

กิจกรรมร้อยลูกปัดด้วย เข็ม-ด้าย (ปิโยเต้) เป็นเครื่องประดับ

ใช้วัสดุที่หาง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนพื้นฐานการทำเครื่องประดับจากลูกปัด ประดิษฐ์เป็นจี้ สร้อยข้อมือ แหวน เข็มกลัดได้ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ภาพรวมกิจกรรมโครงการทำความดี ล้างห้องน้ำให้วัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด

สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ FM 88 ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา ม.อ., วิทยาลัยหลวงประธานราษฎร์นิกร หาดใหญ่, โรงเรียนสงขลาวิทยาคม และภาคีเครือข่าย

ลงพื้นที่ทำความสะอาดให้แก่วัดในพื้นที่ ตำบลสทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จำนวน 4 วัด ได้แก่ วัดธรรมโฆษณ์ วัดบ่อปาบ วัดโลการาม วัดมะม่วงหมู่  

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559

ภาพรวมกิจกรรม "ทำสร้อยคอ แบบถักมือ เมคราเม่"

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM.88 จัดกิจกรรม "ทำสร้อยคอ แบบถักมือ เมคราเม่"

แบบเก๋ไก๋ทำเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือเป็นของขวัญให้ผู้อื่นในโอกาสปีใหม่นี้

เมื่อวันที่ 9/12/59

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ส่งมอบสิ่งของที่ได้จากการบริจาค (น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อม ผ้าอนามัย ถุงดำใส่ขยะ ถุงยังชีพหรือสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบอุทกภัย) ส่งต่อให้ "ศูนย์บัญชาการสถานการณ์อุทกภัย ส่วนหน้า อำเภอระโนด" ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสิ่งของทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณค่ะ