จันทร์-ศุกร์ 

เวลา

รายการ

06.00-06.30

  ข่าวสดสายตรง VOA

06.30-07.00

  สานสัมพันธ์ไทย-จีน

07.00-08.00

  ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

08.00-10.00

  กาแฟถ้วยเก่า

10.00-11.00

  สภากาแฟ

11.00-11.30

  รู้กฎหมายง่ายนิดเดียว

11.30-12.00

  ชุมชนวิชาการ

12.00-13.00

  เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

13.00-17.00

  แลบ้าน แลเมือง

17.00-18.00

  โอเลี้ยงเสียงหล่อ

18.00-18.15

  เดินหน้าประเทศไทย

18.15-19.00

  ลูกทุ่งศรีตรัง

19.00-19.30

  ข่าวในพระราชสำนัก

19.30-21.00

  รวมช่อศรีตรัง โดย สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.

21.00-22.00

  ข่าว BBC

22.00-24.00

  ดนตรีคลาสสิค