เสาร์

เวลา

รายการ

06.00-07.00

  ตลาดนัดผู้บริโภค

07.00-08.00

  ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย

08.00-10.00

  กาแฟถ้วยเก่า

10.00-11.00

  ปั่นกลางอากาศ

11.00-12.00

  จิบกาแฟข้างสภา

13.00-15.00

  ชาร้อนตอนบ่าย

15.00-17.00

  ถนนน้ำใจ

17.00-18.00

  โอเลี้ยงเสียงหล่อ

18.00-18.15

  เดินหน้าประเทศไทย

18.15-19.00

  ลูกทุ่งศรีตรัง

19.00-19.30

  ข่าวในพระราชสำนัก

19.30-20.00

  ลำนำไทย

20.00-21.00

  ปันรักปันสุข โดย เครือข่ายผู้พิการจังหวัดสงขลา

21.00-22.00

  หนอนเสวนา

22.00-24.00

  ดนตรีคลาสสิค