ข้อมูลพื้นฐาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคลื่นวิทยุความถี่หลักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยะลา ,ปัตตานี ,สตูล ,พัทลุง ,ตรังและนครศรีธรรมราช

 

รูปแบบรายการ

1.รายการเพลง (เพลงไทย ,เพลงสากล)

2.รายการสนทนา

3.สารคดี

 

อัตราโฆษณา - งานวิทยุ

1.ออกอากาศลูสสปอต (ความยาว 30 วินาที) 150 บาท / ครั้ง
2.พูดเสริมในกรายการ (ความยาวประมาณ 1 นาที)  300 บาท / ครั้ง
3.สนับสนุนหลัก (จ - ศ ครึ่งชั่วโมง พูดเสริม 2 ครั้ง ,สปอต 3 ครั้ง) 2,5000 บาท / เดือน
4.สนับสนุนร่วม (จ - ศ ครึ่งชั่วโมง พูดเสริม 1 ครั้ง ,สปอต 2 ครั้ง) 1,5000 บาท / เดือน
5.ผลิตลูสสปอต (ความยาว 30 วินาที) 1,000 - 3,000 บาท / เดือน
6.ค่าผลิตสกุ๊ปข่าว / สารคดี (ความาว 3 - 5 นาที) 3,000 - 5,000 บาท / เดือน
7.ถ่ายทอดเสียง 5,000 - 8,000 บาท / เดือน 
8.ค่าใช้บริการห้องอัดเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ 600 บาท / ชั่วโมง 
9.ค่าใช้บริการอัดสำเนาซีดีบันทึกรายการ 100 บาท / แผ่น 

 
อัตราโฆษณา - งานวิดีทัศน์

1.กล้องวีดีโอ 1 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 คน 3,000 บาท/งาน/วัน
2.กล้องวีดีโอ 2 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 2 คน 5,000 บาท/งาน/วัน
3.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) พร้อมเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท/งาน/วัน
4.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) กล้องวอดีโอ 2 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 9,000 บาท/งาน/วัน
5.วิดีโอสวิทเชอร์ (Video Seitcher) กล้องวอดีโอ 3 ตัว พร้อมเจ้าหน้าที่ 11,000 บาท/งาน/วัน
6.ค่าผลิตสกู๊ปข่าว / สารคดี (ความยาว 3 - 5 นาที) 5,000 - 10,000 บาท/ชิ้น
7.ค่าผลิต Presentation (ความยาว 5 - 10 นาที) 15,000 - 20,000 บาท/ชิ้น
8.ค่าผลิต Presentation - Motion Graphic (ความยาว 5 - 10 นาที) 20,000 - 30,000 บาท/ชิ้น

ติดต่อเราได้ที่

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7455-8775 โทรสาร 0-7455-8779 ห้องจัดรายการ 0-7455-8777 ,0-7455-8888 ,0-7428-2282