กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Before

 

After