กิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Before

 

After