คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เชิญร่วมกิจกรรมวิ่งวันมหิดล ประจำปี 2560 “ชวนเพื่อนมาวิ่ง แชร์คนข้างๆ สุขภาพดีไปด้วยกัน" ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560

ระยะทางวิ่ง Fun run 1. 4 กิโลเมตร Mini Marathon 2. 10.5 กิโลเมตร Half Marathon 3. 21.1กิโลเมตร

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน และสมัคร online ทาง www.medinfo2.psu.ac.th/run หรือลงทะเบียนสมัคร ที่

ธนาคารกรุงเทพจำกัด สาขาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์/มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สมัครผ่านหน่วยงานของท่าน

โดยทางคณะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับลงทะเบียนหน้างาน เพื่อความสะดวกในการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม