ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านบริหาร การตลาดและประชาสัมพันธ์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

                อัตราเงินเดือนปริญญาตรี 17,290 บาท ปริญญาโท 21,320 บาท

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กันยายน 2560

                ผู้ประสงค์สมัครติดต่อได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม