คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางมานุษยวิทยา มานุษยวิทยาวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ศึกษา หรือวัฒนธรรมศึกษา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม