คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ หรือสาขาวิศวกรรมวัสดุ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ การจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม