คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดหน่วยทะเบียนและ ประเมินผลการศึกษา สำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

                        ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7428-6026-7

รายละเอียดเพิ่มเติม