เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนย่านหัวสะพานเก่า อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้แทนเทศบาลและชาวบ้านในชุมชน อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการ “ย่านตาขาวโมเดล ปี พ.ศ. 2560”

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ ม.อ.สุราษฎร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2560 ณ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการและรับฟังปัญหาจากผู้แทนชุมชน ภายใต้โครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่มุ่งการฟื้นฟูและวางแผนการพัฒนาชุมชน

 

กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ รวมใจ ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในช่วงค่ำของวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้จัดกิจกรรม ถวายความอาลัย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" โดยการจุดเทียน และการแปรอักษรเป็นรูปเลข เพื่อแสดงถึงความภักดี และน้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดงานพิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฏิญาณ "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดงานเสวนาหาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 8 “การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้แทนชุมชนและบ้านพี่เลี้ยง อันจะนำไปสู่การทบทวนการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำท่วม รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า

“อันนี้เป็นรูปของการทำนายว่า ถ้าฝนตกลงมากี่มิลฯ น้ำในคลองจะขึ้นระดับเท่าไหร่..ปัจจุบันเรามีสถานีวัดน้ำเยอะขึ้นมีข้อมูลแบบ real time แล้วนำไปปรับกับแบบจำลองเพื่อความแม่นยำที่เพิ่มมากขึ้น นำข้อมูลน้ำท่าที่วัดได้ใส่ทุก 3 ชั่วโมงแล้วปรับเพื่อดูผลที่ได้ อันนี้เราเข้าใจมันมากขึ้นแล้ว โดยจะมีแบบจำลองนี้ที่ ม.อ.และใช้ได้ในปัจจุบัน อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ทันสมัย...รูปแบบนี้จะเป็นรูปจากสถานนีโทรมาตรที่เราใช้วัดน้ำในการเตือนภัยที่บ้านม่วงก็องบ้านบางศาลาและหาดใหญ่ใน เราจะมีรูปแบบ real time ให้ดูโดยจะเห็นระดับน้ำในคลอง ถึงเทศบาลยังไม่เตือน เราก็สามารถเข้าไปดูได้ด้วยตัวเอง”