ใกล้เทศการวันขึ้นปีใหม่ส่วนใหญ่เรามักจะวางแผนเที่ยวทิ้งทวน แต่เหนือสิ่งอื่นใดความปลอดภัยต้องมาก่อนเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เป็นเรื่องของเราเพียงคนเดียว อุบัติเหตุมักจะมีผู้กระทำและถูกกระทำ ผู้คนรอบตัวเราทำได้แต่เพียงมองดูเราด้วยความเจ็บปวด ผู้คนที่สูญเสียคนรักเพราะความคะนองชั่วคราว อย่าให้วันสิ้นปีเป็นวันสิ้นใจของใครหลายๆ คน

อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน สิ่งไม่คาดฝันต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สายด่วน 1669 เป็นเหมือนแพทย์ฉุกเฉินเป็นเหมือนหมอประจำบ้านที่จะคอยแนะนำด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของทุกจังหวัดคอยให้บริการ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)