สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง

สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง ในวันเสาร์ ที่ 27 ม.ค. 61 เวลา 10.00น.-12.00น. ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ชั้น 2

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนการปักผ้า รูปแบบการปักที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ปักแบบปมจิ๋วหรือปมฝรั่งเศส ปักแบบก้านดอกไม้ ปักแบบห่วงโซ่ ปักแบบทึบเพื่อทำใบไม้ กลีบดอกไม้ ปักแบบเปียห่วงโซ่ หรือปักแบบวงล้อ เป็นต้น 

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ม.ค. 61 สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน รับจำนวน 10 ท่าน
ค่าสมัคร 50 บาท อุปกรณ์อาจารย์ผู้สอนเตรียมให้ 


*สมัครได้ที่ 074 558775 , 074 282282 ภายใน ม.อ. 2288 , 2282