จ.สงขลา เริ่มบังคับใช้มาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ในพื้นที่หาดสมิหลาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561
 
     จ.สงขลา เริ่มบังคับใช้มาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ในพื้นที่หาดสมิหลาแล้ว เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 โดยควบคุมเข้มในพื้นที่ 2 กิโลเมตร พร้อมจัดมุมสำหรับสูบบุหรี่ไว้ 15 จุด
 
     
     จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภัยสุขภาพจากบุหรี่ หรือ “โครงการชายหาดปลอดบุหรี่” ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีที่แล้ว หาดสมิหลา จ.สงขลา ในฐานะ 1 ใน 24 หาดนำร่องของโครงการนี้ก็ได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบโครงการนี้เช่นกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดำเนินการให้ข้อมูลแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปแล้วจำนวน 86 ครั้ง และกำหนดเขตควบคุมการสูบบุหรี่บริเวณชายหาดสมิหลาอย่างเข้มงวดในระยะทาง 2 กิโลเมตร ตั้งแต่วงเวียนหลังโรงแรมบีพีสมิหลาบีชไปจนถึงลานดนตรี พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีพื้นที่สูบบุหรี่อีก 15 จุด แต่ยังเป็นพื้นที่สูบบุหรี่แบบระบบเปิด
 
 
     นายเฉลง เกสรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 สงขลา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันแรกของการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอดส่องอย่างเข้มงวด แต่ยังไม่มีการลงโทษตามกฎหมาย ยังคงเป็นการตักเตือนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แต่หลังจากนี้จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ส่วนผู้ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 
     
     สำหรับผลการสุ่มตรวจขยะบริเวณชายหาดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่ 5 หาดทั่วประเทศ ที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร จนถึง 20 เซนติเมตร พบก้นบุหรี่เฉลี่ย 1.16 ชิ้น/ ตารางเมตร เช่น พื้นที่หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต พบก้นบุหรี่ 1.01 แสนชิ้น, หาดบางแสน จ.ชลบุรี พบก้นบุหรี่ 1.06 แสนชิ้น, หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา พบก้นบุหรี่ 1.77 แสนชิ้น, หาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง พบก้นบุหรี่ 1.12 แสนชิ้น และหาดทรายรี จ.ชุมพร พบก้นบุหรี่ 5.2 หมื่นชิ้น ทั้งนี้การดำเนินโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวชายหาดให้กับประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติงดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดและช่วยกันสอดส่องดูแล พร้อมแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 

     

     ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับ การกำหนดสถานที่สูบบุหรี่ และมาตรการต่างๆของ “โครงการชายหาดปลอดบุหรี่” ได้ที่ Facebook กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ID LINE: @DMCR