สธ.สงขลา ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม
 ในสตรีกลุ่มเสี่ยง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 

     สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ หรือ Mammogram สำหรับสตรีที่มีความเสี่ยง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 โดยลงพื้นที่ให้บริการใน 5 อำเภอ ของ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 และระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
     สตรีที่มีความเสี่ยงในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ ได้แก่ ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน, ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม, ผู้ที่มียีนส์พันธุกรรมเต้านมผิดปกติ, ผู้ที่เคยฉายรังสีรักษาบริเวณหน้าอกมาก่อน และผู้ที่มีความผิดปกติของเต้านม เช่น มีก้อน มีแผล มีเลือด หรือมีน้ำเหลืองออกทางหัวนม โดยสตรีกลุ่มนี้จะได้รับการซักประวัติ การตรวจด้วยเครื่อง Mammogram และการส่งต่อเพื่อรับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
     สำหรับโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ หรือ Mammogram ในพื้นที่ จ.สงขลา ออกให้บริการแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอระโนด, วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์, วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา อำเภอสะบ้าย้อย ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ร่วมรับฟังความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม และเรียนรู้การตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น. 
 
 

     มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่เกิดจากเซลล์บนผิวของต่อมเต้านมได้รับผลกระทบจากสารก่อมะเร็ง ยีนส์จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ทำให้เซลล์เพิ่มจำนวนขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้ เกินขีดจำกัดของร่างกาย และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด ดังนั้นผู้หญิงทุกคนควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากพบความผิดปกติ เช่น พบก้อน เต้านมมีขนาดและรูปร่างเปลี่ยนไป หัวนมบุ๋ม มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม หรือผิวของเต้านมมีลักษณะเป็นผิวเปลือกส้ม ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และการตรวจเต้านมด้วยตนเองสามารถเริ่มตรวจได้ตั้งแต่อายุยังน้อย และเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือพยาบาลเป็นครั้งคราว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยง คือ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวหรือญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน นิยมบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และขาดการออกกำลังกาย ควรเข้ารับการตรวจเอกซเรย์เต้านมโดยเครื่อง Mammogram ปีละ 1 ครั้ง