คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

เปิดตัว เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตรวจขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมในห้องผ่าตัด หรือ MiniiScan เครื่องแรกของโลก

ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้การผ่าตัดที่รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์ 3 มิติ

สามารถแก้ปัญหาของการตรวจแบบ 2 มิติ ที่อาจคาดเคลื่อนในการหาตำแหน่งหินปูนในก้อนชิ้นเนื้อ

ทั้งนี้การตรวจเอกซเรย์แบบ 3 มิติ สามารถตรวจหาตำแหน่งหินปูนในก้อนชิ้นเนื้อได้ทุกระนาบ ทำให้ลดความคลาดเคลื่อนจากการวางชิ้นเนื้อในทิศทางที่แตกต่างกัน

ในการวินิจฉัยขอบเขตทางรังสีของก้อนเนื้อเต้านมแบบสามมิติ สามารถแยกแยะบริเวณที่เป็นมะเร็งหรือมีหินปูนผิดปกติ ได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โดยจุดเด่นของเครื่องตรวจ MiniiScan คือ เครื่องมีขนาดเล็กสามารถวางไว้ในห้องผ่าตัด สามารถตรวจชิ้นเนื้อได้ง่าย หลังจากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดชิ้นเนื้อจะถูกส่งตรวจได้ทันที และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยหวังผลสู่ระดับนานาชาติ นับเป็นความสำเร็จในการร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และอนาคตจะมีการขยายผลโดยการสนับสนุนให้นำไปใช้ในโรงพยาบาลอื่นๆอีกด้วย