กิจกรรม DIY ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าวันนี้

31 มี.ค 61 ที่ชั้น 2 สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ 

ทุกคนร่วมเรียนรู้ฝึกทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้า

และทำที่คั่นหนังสือปักลายอย่างง่าย และสวยงาม

 

เรียน 2 อย่างใน 2 ชั่วโมง ประดิษฐ์ง่ายๆ ใช้ได้จริง

 

สอนโดย อาจารย์นิ เจ้าเก่า 

#ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้