สืบเนื่องจากผู้ฟังรายการ "แลบ้านแลเมือง" สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88 

โทรเข้าสายมาคุยกับ คุณปิยภัทร โพธิภักดี ในรายการแลบ้านแลเมือง

สรุปความว่า คุณเอกสิทธิ์ อยู่ที่ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ สงขลา ป่วยด้วยเส้นโลหิตในสมองตีบ

และไม่ได้รับการผ่าตัด และต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียง มา 13 ปีแล้ว

จึงขอให้ทางรายการฯ ได้หาทางช่วยเหลือ และผู้ฟังท่านอื่นๆ เสนอว่าอยากให้ทางรายการ

เปิดรับน้ำใจเป็นทุนเพื่อมอบให้กับคุณเอกสิทธิ์

 

โดยขอให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมแบ่งปัน ช่วยเหลือกันคนละ 100 บาท ได้ที่

ชื่อบัญชี "แลบ้านแลเมืองเพื่อสังคม" เลขที่บัญชี 565-407 820-1

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

 

ติดต่อ "รายการแลบ้านแลเมือง" โทร 074-558777, 558888 และ 074 282282

ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน