สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตกับชุมชนบ้านคลองหวะ

ที่อาคารเอนกประสงค์ชุมชนบ้านคลองหวะ ม.5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ในวันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00น.-14.00น.

 

** หากท่านได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้า ระยะเวลายังไม่เกิน 1 ปี ไม่สามารถบริจาคได้ **