บรรยากาศงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561”

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 - 19.00 น.

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ภายในงานมีการจัด นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พระอัจฉริยภาพพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และ พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย,

นิทรรศการด้านเทคโนโลยี สมัยใหม่ นิทรรศการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล,

นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ,นิทรรศการด้านอาหารและสุขภาพ,

นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์, นิทรรศการพื้นที่นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ สู่ผลงานสิ่งประดิษฐ์,

กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน

กิจกรรมลานประกวดแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของเด็กก่อนวัยเรียน

ในโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์การประกวดแข่งขันตอบปัญหา