อาชีพอิสระที่คนรักสัตว์สามารถทำได้ เพียงแค่คุณเพลิดเพลิน และมีความสุขไปกับพวกเขา เพียงแค่คุณมีความรู้ ความชำนาญในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเช่น สุนัข นั่นเอง วันนี้เรามีอาชีพที่สนใจมาฝาก นั่นก็คือ Dog Walker เป็นอาชีพที่นิยมในต่างประเทศและทำรายได้สูงมาก 

 

สำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงแล้ว การดูแลเอาใจใส่ต้องพิถีพิถันเป็นที่สุด กระแสนี้เปิดโอกาสให้เครื่องแต่งกายน้องหมาต่อยอดธุรกิจดีไซน์สำหรับนักออกแบบ นอกจากสวยงามแล้ว ยังคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยจริง ช่วยให้ผู้ซื้อมีทางเลือกที่คุ้มค่าในการใช้จ่าย รวมถึงผู้ที่กำลังขาดรายได้สามารถดูเป็นแนวทางการสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เช่นกัน