หาดใหญ่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เมื่อย่างเข้าหน้าฝนจะเป็นที่รู้กันของชาวเมืองที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในคลอง ภาพผู้คนกำลังยืนโก้งโค้งจับราวสะพานดูระดับน้ำริมตลิ่ง กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อฝนตกหนักจนผิดสังเกตในช่วงนี้

พัฒนาการที่ซับซ้อนขึ้นของ Google Doodle Doodle ในสมัยเริ่มแรกนั้นเป็นอะไรที่เรียบง่ายและดูสวยงาม แต่เมื่อ HTML5 เกิดขึ้น Google ก็ได้พัฒนาให้ Doodle มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นเว็บเกมที่มีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง  สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ที่หน้าแรกของ doodles valentines day 2017

แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาสายพันธ์แอนดรอยประสิทธิภาพสูง

MANEJANDO LA NUEVA TABLET

    ทุกวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ทดแทนการมองที่เสียไป อักษรเบลล์คือสิ่งที่มาเปิดโลกที่ถูกปิดตลอดกาล ให้เสมือนกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตามีออกมาให้เห็นกันบ้าง แต่ยังคงมีราคาแพงมาก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยังไม่ดีพอ 

PhotoScan By Google 

 

PhotoScan By Google สแกนภาพง่ายๆ ที่ไม่ใช่แค่ถ่ายรูป

อัลบัมภาพถ่ายสมัยลูกของเรายังแบเบาะ ภาพเก่าของพ่อแม่ ภาพสมัยคุณยายยังสาว ภาพถ่ายแห่งความทรงจำเหล่านั้นมักทำให้เรายิ้มได้เสมอ หรือแม้กระทั้งร้องให้ออกมาเมื่อละลึกถึงคนที่จากเราไป แต่ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ อายุของภาพถ่ายเหล่านั้นก็ยิ่งสั้นลงๆ 

นอร์เวย์ปิดเครือข่ายวิทยุ FM เปลี่ยนเป็น “วิทยุดิจิตอล” เต็มตัวประเทศแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศนอร์เวย์ได้เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เพื่อเปลี่ยนไปใช้วิทยุดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน

    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูง ทำให้การส่งสัญญาณอนาล็อกกระจายทั่วถึงประชากรทั้ง 5 ล้านคนของประเทศเป็นไปได้ยาก และด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณเป็นดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting : DAB) จะทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย