แนะนำ App (โปรแกรมประยุกต์) ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา 

   ทุกวันนี้เรามีการติดต่อค้าขาย หรือต้องสื่อสารกับชาวอาเซียนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยกันเยอะขึ้น  ทางราชบัณฑิตยสภาจึงได้จัดทำตัวช่วยที่จะให้เราสื่อสารกับเพื่อนบ้านของเราได้ดีขึ้น ในรูปแบบของแอปลิเคชั่นที่ชื่อว่า ภาษาอาเซียน (รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ android และ ios) โดยความสามารถ app ตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆ ดิกชันนารีฉบับมินิ รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่างๆ ในอาเซียนทั้ง 10 ภาษา เน้นการแปลเป็นคำต่อคำ เพื่อให้เรานำไปประยุกต์เพื่อใช้สือสารต่อไปได้ และยังสามารถฟังการออกเสียง และมีรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจธรรมชาติของภาษานั้นๆ ได้ดีมากขึ้นอีกด้วย 

 

ความสามารถเด่น

   • รองรับภาษาอาเซียนทั้ง 10 ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูบรูไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม

   • แบ่งหมวดคำใว้จำนวน 62 หมวดคำ เช่น อาหาร เนื้อสัตว์ สถานที่ ทิศทาง ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ 

   • จำนวนคำศัพท์แต่ละภาษามากกว่า 1,500 คำ

   • มีภาพประกอบทุกคำ 

   • สามารถฟังคำอ่านออกเสียงของคำศัพท์ได้ทุกภาษา

   การใช้งาน app ตัวนี้ จะเป็นรูปแบบการค้นหาคำศัพท์จากภาษาหลักที่ตั้งค่าใว้ และแปลจากภาษาหลักเป็นภาษาอื่นๆ โดยค่าเริ่มต้นเมื่อเริ่มใช้งานจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เราสามารถตั้งค่าให้เริ่มค้นหาจากถาษาอื่นได้ตามต้องการ 

View the embedded image gallery online at:
http://psuradio88.com/2017/index.php/it/108-app#sigFreeId233ca76b56