นอร์เวย์ปิดเครือข่ายวิทยุ FM เปลี่ยนเป็น “วิทยุดิจิตอล” เต็มตัวประเทศแรกของโลก

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ประเทศนอร์เวย์ได้เริ่มปิดเครือข่ายวิทยุ FM เพื่อเปลี่ยนไปใช้วิทยุดิจิตอลอย่างเต็มตัว ท่ามกลางเสียงคัดค้านของประชาชน

    เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของนอร์เวย์นั้นเต็มไปด้วยภูเขาสูง ทำให้การส่งสัญญาณอนาล็อกกระจายทั่วถึงประชากรทั้ง 5 ล้านคนของประเทศเป็นไปได้ยาก และด้วยการเปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณเป็นดิจิตอล (Digital Audio Broadcasting : DAB) จะทำให้ประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย 

     การปิดเครือข่ายวิทยุ FM เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 11.11 น. ตามเวลาท้องถิ่น และจะดำเนินการปิดจนหมด จนเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลทั้งหมดภายในสิ้นปี ค.ศ.2017

    ทางสำนักข่าว AFP (ของประเทศฝรั่งเศส) รายงานว่า ประชาชนชาวนอร์เวย์ 66% ไม่พอใจกับการเปลี่ยนไปใช้วิทยุดิจิตอล และมีเพียง 17% เท่านั้นที่เห็นด้วย โดยสาเหตุมาจากราว 2 ใน 3 ของรถยนต์ในประเทศยังใช้เครื่องรับวิทยุแบบเดิมและการเปลี่ยนเป็นเครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจิตอลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก

 

ทำไมต้องวิทยุดิจิตอล 

    นอร์เวย์เป็นประเทศแรกที่ตัดสินใจหักดิบเปลี่ยนจากระบบอนาล็อก เป็นระบบดิจิตอล และวางแผนให้ทั้งประเทศใช้ระบบวิทยุดิจิตอลทั้งหมดภายในปี ค.ศ.2017 แต่ทำไมต้องเปลี่ยนด้วยหละ

    ระบบเดิมที่เป็นอนาล็อกจะเกิดปัญหาเมื่อสัญญาณโดนกีดขวาง เช่นภูเขาที่สูงกว่าเสาส่ง ตึกสูงๆ หรืออุโมงใต้ดิน ทำให้เราไม่สามารถรับสัญญาณได้ หรือเกิดเสียงซ่าขึ้นเนื่องจากสัญญาณรบกวน ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีปัจจัยเหล่านี้เข้าถึงบริการได้ไม่เต็มที่

    ระบบวิทยุดิจิตอลจะมาแก้ปัญหาข้างต้นนี้ และปัญหาที่เกิดกับขึ้นจะเหลือเพียงแค่ฟังได้ หรือฟังไม่ได้เท่านั้น ข้อดีที่เหนือกว่าระบบอนาล็อกเดิมคือ เราสามารถส่งข้อมูลอื่นๆ นอกจากเสียง ไปกับสัญญาณดิจิตอลเพื่อให้แสดงบนหน้าจอของเครื่องรับวิทยุได้ด้วย เช่นภาพอัลบั้มเพลงที่กำลังรับฟังอยู่ ชื่อเพลง ชื่อดีเจ ชื่อสภานี หรือแม้กระทั่งการกดปุ่มหยุดพัก แล้วค่อยกลับมาเล่นต่อได้ทีหลังอีกด้วย