แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตาสายพันธ์แอนดรอยประสิทธิภาพสูง

MANEJANDO LA NUEVA TABLET

    ทุกวันนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น โดยใช้ประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ทดแทนการมองที่เสียไป อักษรเบลล์คือสิ่งที่มาเปิดโลกที่ถูกปิดตลอดกาล ให้เสมือนกลับมามองเห็นได้อีกครั้ง

ก่อนหน้านี้แท็บเล็ตสำหรับผู้พิการทางสายตามีออกมาให้เห็นกันบ้าง แต่ยังคงมีราคาแพงมาก และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยังไม่ดีพอ 

    Blitab เป็นแท็บเล็ตสาย Android มีจุดเด่นคือสามารถแสดงผลเป็นอักษรเบลล์ที่ใช้ในการอ่านเขียนของผู้พิการทางสายตา ซึ่งก็คือเป็นการพัฒนาการเข้าถึงเทคโนโลยีของผู้สูญเสียการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น โดยราคาของเครื่องอยู่ที่ประมาณ $500 หรือประมาณ 17,700 บาท นอกจากราคาที่ถูกลงมากแล้ว ประสิทธิภาพเครื่องก็ยังดีขึ้นกว่าสมัยก่อนอีกด้วย โดยมีคุณสมบัตรที่น่าสนใจดังนี้

• ตัวเครื่องเป็นระบบประติบัตรการ Android

• รองรับ Wi-Fi และ Bluetooth

• สามารถติดตั้งแอปทั่วไปได้ทั้งหมด

• รองรับคุณสมบัติสำหรับช่วย (accessibility) ของ Android ทั้งหมด เช่น Voice Over (อ่านเพิ่มเติม)

    ลักษณะของตัวเครื่อง จะถูกแบ่งเป็นสองหน้าจอ ครึ่งจอบนจะเป็นส่วนแสดงผลอักษรเบลล์ ส่วนครึ่งล่างจะเป็นจอแสดงผลปกติ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มข้างตัวเครื่อง ครึ่งจอบนจะแสดงผลเป็นอักษรเบลล์ และสามารถเปิดเอกสาร หรือหน้าเว็บแล้วให้แสดงข้อความเป็นตัวอักษรเบลล์ได้ด้วยตุ่มฟองน้ำเล็กๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบไปตามข้อความที่เราสั่งแปล

    ผลตอบรับของผู้ใช้งานกว่า 3,000 คน บอกว่า Blitab มีประสิทธิภาพที่ดี ถึงแม้ว่าผู้ใช้งานบางส่วนที่ยังรู้สึกไม่ประทับใจ Blitab เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2014 โดยเริ่มเปิดให้พรีออเดอร์ช่วงปลายเดือนมกราคม 2016 นี้ และจะส่งเครื่องในอีก 6 เดือนต่อจากนี้

 

อ้างอิง 

https://www.beartai.com/news/itnews/144504

http://blitab.com/