Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

หลายคนคงคุ้นหูกับคำว่า Thailand 4.0 แต่จริงๆ แล้ว Thailand 4.0 คืออะไร ก่อนนจะพูดถึง Thailand 4.0 ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า Thailand 1.0, 2.0, 3.0 ในแต่ละยุคต่างกันอย่างไร

Thailand 1.0 คือยุคของการทำเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว

Thailand 2.0 คือยุคของอุตสาหกรรมเบา เราเริ่มใช้เครื่องมือเข้ามาผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม ประชากรเริ่มมีการศึกษาที่ดีขึ้น

Thailand 3.0 คือยุคของอุตสาหกรรมหนัก (ยุคปัจจุบัน) เราผลิตสิ่งของต่างๆ เพื่อการส่งออก เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิค เราใช้เครื่องมือที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก ในช่วงแรกประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันกลับเติบโตเพียง 3%-4% ต่อปีเท่านั้น ทำให้ประเทศไทยติดอยู่ในช่วงรายได้ปานกลางมาเป็นเวลากว่า 20 ปี (กับดักรายได้ปานกลาง) เราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 เพื่อให้หลุดจากช่วงรายได้ปานกลาง กลายเป็นมีรายได้สูง