ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นารายณ์อวตาร

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัด ภาควิชาพืชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เชิญร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ #PSUradio88 ลุ้นรับบัตรชมการแสดงโขนสงขลานครินทร์ ชุด นารายณ์อวตาร ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. (รอบการกุศล)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา