กิจกรรม มัดเชือกเงื่อนมงคล

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560

กิจกรรมมัดเชือกเงื่อนมงคล เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 ต.ค. 60 ที่สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

     เมื่อประมาณเจ็ดหมื่นปีถึงแสนปีที่แล้ว มนุษย์ยังเป็นมนุษย์ถ้ำ ได้คิดและรู้จักการนำกระดูกมาทำเป็นหนังเย็บหนังสัตว์มาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความหนาวเย็น ต่อมาได้คิดและรู้จักวิธีการขมวดปมซึ่งก็กลายเป็นการถักเกิดขึ้นมานั่น เมื่อกาลเวลาผ่านไปมนุษย์ยังไม่รู้จักการเขียนหนังสือจึงใช้การถักเชือกเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ “เรื่องที่มีความสำคัญมากก็ถักปมขนาดใหญ่ซับซ้อน เรื่องที่เล็กไม่สำคัญก็ถักเป็นปมเล็ก”

หลังจากนั้นวิวัฒนาการของการถักเชือกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นการประดับเครื่องนุ่งห่ม ยิ่งเวลาผ่านไปเรื่อย การถักเชือกจีนก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนำมาร้อยเรียงถักประดับกับสิ่งของมีค่า เช่นหยก ลูกปัด แต่ก็ยังไม่หยุดนิ่งกับการคิดและการนำไปใช้ประโยชน์

เวลาผ่านไปการถักเชือกจีนจึงกลายเป็นที่นิยม จึงมีการคิดค้นวิธีการถักต่างๆมากมายเพื่อแสดงภูมิปัญญาและความสามารถในการถักเชือก การถักเชือกจึงกลายเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งไปในทันที

การถักเชือกจีนล้วนแต่สอดแทรกความหมายที่เป็นสิริมงคลอยู่ในตัว เช่น สมปรารถนา ปลอดภัย จึงไม่แปลกที่จะนำมาประดับในเครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่างๆ แล้วยังเป็นล้ำค่าที่มีความหมายยิ่งหรือเป็นของขวัญ ของกำนัล ให้แก่ผู้อื่นได้รับความเป็นสิริมงคลแทนคำอวยพรอย่างดี

cr : https://sites.google.com/site/longmuseum/zhongguojie

Author :

0 thoughts on “กิจกรรม มัดเชือกเงื่อนมงคล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา