คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสัตวศาสตร์ สัตวบาล การผลิตสัตว์เน้นทางด้านการผลิตสุกร การผลิตสัตว์ปีก โภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้ง หรือเทคโนโลยีอาหารสัตว์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

ผู้ประสงค์สมัครสามารถได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา