คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านชีววิทยาระบบ หรือทางด้านชีวสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2562

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา