คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางภาษาอังกฤษ ด้านวรรณคดีเปรียบเทียบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางภาษาอังกฤษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารบริหารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม 

Author :

0 thoughts on “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา