คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางภาษาอังกฤษด้านวรรณคดี วรรณคดีเปรียบเทียบ โดยต้องเป็นู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางภาษาอังกฤษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา