คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มกราคม 2562

ผู้ประสงค์สามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียด

Author :

0 thoughts on “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา