คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียด

Author :

0 thoughts on “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
โรงพยาบาลหาดใหญ่
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา
โครงการปุณณสิริ โฮมเพลส