งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)

งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)  นำสื่อมวลชนภาคใต้และส่วนกลาง ชมผลงานและนวัตกรรมของวิทยาเขตหาดใหญ่ และปัตตานี เพื่อประชามสัมพันธ์ผลงานและให้ประชาคมรู้จักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแง่มุมที่หลากหลาย รวมทั้งสานสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อมวลชน  โดยในช่วงเช้า (18 ก.ค.61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับและชมการนำเสนอผลงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต

Author :

0 thoughts on “งานประชาสัมพันธ์ (องค์กรสัมพันธ์) จัดโครงการเครือข่ายสัมพันธ์ สงขลานครินทร์ (PSU Network)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา