งานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | PSU Open Innovation Bazaar

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานงานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Open Innovation Bazaar) เพื่อเปิดโอกาสเชื่อมต่อนักธุรกิจกับนักวิจัยเข้าด้วยกัน ขยายงานวิจัยออกสู่สังคมให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่เป็นเป้าหมายหลักของงานวิจัยเสมอมา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของสงขลานครินทร์กับการพัฒนาภาคเอกชน และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ : ประตูสู่ธุรกิจนวัตกรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและนักธุรกิจมากมายที่มีความต้องการสร้างมูลค่าให้แก่นวัตกรรม และเปิดโอกาสทางนักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อนักธุรกิจได้โดยตรง

สนใจติดตามข่าวสารงานวิจัยจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ที่ www.facebook.com/psu.sciencepark/

Author :

0 thoughts on “งานเปิดบ้านนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | PSU Open Innovation Bazaar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา