อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือเศรษศาสตร์ โดยต้องสำเร็จปริญญตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์

ชั้น 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Author :

0 thoughts on “อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งนักทรัพย์สินทางปัญญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โพสต์ล่าสุด

โฆษณา

บริษัทหาดใหญ่ชุมพลดีเวลลอปเม้นท์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสงขลา