กิจกรรม ปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

กิจกรรมมปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง
เรียนรู้รู้วิธีการวางแผนการปักผ้า รูปแบบการปักที่มีหลากหลายรูปแบบ ปักแบบปมจิ๋วหรือปมฝรั่งเศส ปักแบบก้านดอกไม้ ปักแบบห่วงโซ่ ปักแบบทึบเพื่อทำใบไม้ กลีบดอกไม้ ปักแบบเปียห่วงโซ่ หรือปักแบบวงล้อ

สอนโดย อ.นิ เจ้าเก่า

Author :

0 thoughts on “กิจกรรม ปักผ้าพื้นฐานโดยไม่ต้องใช้สดึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา