มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียด

Author :

0 thoughts on “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา