ร่วมส่งผลงานประกวด “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0” (Rubber Innovative Idea Contest 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ได้จัดประกวดแนวคิดเข้าร่วมประกวดโครงการ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0” (Rubber Innovative Idea Contest 2018) ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 สนใจสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/RWcRG4ekJQrkUXWf2

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nr-iri.psu.ac.th/index.php/pr/117-riic

**สอบถามเพิ่มเติมโทร: 074 –282267 – 9 หรือ 099 – 4819032

โทรสาร : 074 -282266 E – mail : psu.nriri@gmail.com

Author :

0 thoughts on “ร่วมส่งผลงานประกวด “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0” (Rubber Innovative Idea Contest 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา