ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ณ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี 

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เปิดโครงการ ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรม นำนักศึกษาใหม่เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี นำนักศึกษาใหม่กว่า 1,500 คน เดินเท้า 7 กิโลเมตร จากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีไปยังเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี เพื่อให้-นักศึกษาใหม่ เรียนรู้จังหวัดปัตตานี และฝากตัวกับชาวปัตตานี 

สำหรับกิจกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในวันนี้ นักศึกษา
ประมาณ 1,500 คน ออกเดินเท้าจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านถนนเจริญประดิษฐ์ เข้าสู่เมืองปัตตานี มีจุดหลักๆคือ จุดที่ 1 วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ที่นี่นักศึกษาจะได้รับการกล่าวต้อนรับ
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี และนักศึกษาเดินเท้าศึกษาสถานที่สําคัญตามเส้นทาง
วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีโดยจุดที่ 2 คือบ้านเลขที่ 1 ถนนอาเนาะรู ซึ่งเป็นบ้านตระกูลปริชญากร
ซึ่งคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร เป็นท่านหนึ่งที่มอบที่ดินให้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ,
จุดที่ 3 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว , จุดที่ 4 ตลาดเทศวิวัฒน์,จุดที่ 5 มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี, จุดที่ 6
มัสยิดรายอฟาฎอนี, จุดที่ 7 วังจะบังติกอ, และจุดที่ 8 ริมแม่น้ำปัตตานี

 

 

Author :

0 thoughts on “ศรีตรังสะพรั่งบานบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม ณ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา