สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึกและลงพื้นที่ช่วยเหลือ ณ ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ 8 มกราคม 2562 ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทีมงานกองกิจการนักศึกษา และนักศึกษาอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก ม.อ. ปิดรับสิ่งของบริจาค หากท่านประสงค์ร่วมบริจาคทุนเพื่อกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย สามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย” เลขที่บัญชี 565-471106-1

Author :

0 thoughts on “สงขลานครินทร์เพื่อผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา