สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ ร่วมไว้อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอร่วมไว้อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวมา ณ ที่นี้

ประวัติของรศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์:

รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2491 เป็นบุตรของนายขาว กับนางอิ่ม ชิตพงศ์
โดยสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดุษฎีบัณฑิต สาขาปฐพีศาสตร์ จาก Rutgers University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าสู่วงการศึกษาด้วยการเป็นนักวิจัยในภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ในภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 สมัย (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549)

รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสงขลาครั้งแรกใน พ.ศ. 2549 และได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกครั้ง ใน พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ยังได้รับเลือกเป็นประธานศึกษาปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. 2552 อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia

Author :

0 thoughts on “สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ ร่วมไว้อาลัย รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PSU88 on Android Application

เพลงทำดีได้ดี ประพันธ์โดย ทัย ทับหลัง
เพลงเปิดรายการแลบ้านแลเมือง สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่

โฆษณา